Visual Basic .NET


Visual Basic, prvobitno zvani Visual Basic .NET (VB.NET), je objektno orijentisan programski jezik, implementiran na .NET, Mono i .NET frejmvorku. .NET Microsoft je u 2002. godini pokrenuo VB.NET kao naslednik svog prvobitnog Visual Basic jezika, od kojih je poslednja verzija bila Visual Basic 6.0. Iako je deo imena .NET odbačen 2005. godine, obično se naziv Visual Basic .NET odnosi na sve Visual Basic verzije programskog jezika objavljene posle 2002, kako bi razlikovali ovaj od klasičnog Visual Basic-a. Zajedno sa C # i F#, ovo je jedan od tri glavna jezika koji ciljaju .NET ekosistem. Microsoft je 11. marta 2020. godine objavio da je završen dalji razvoj VB.NET-a.

Microsoftovo integrisano razvojno okruženje (IDE) za razvoj u Visual Basic-u je Visual Studio. Većina Visual Studio izdanja su komercijalna; jedini izuzeci su Visual Studio Express i Visual Studio Community, koji su besplatni. Pored toga, .NET Framework SDK uključuje besplatni kompajler za komandnu liniju pod nazivom vbc.exe. Mono, takođe sadrži VB.NET kompajler za komandnu liniju.

Visual Basic se često koristi u kombinaciji sa Windows Forms GUI bibliotekom da bi napravio desktop aplikaciju za Windows. Programiranje Windows Forms sa Visual Basic-om uključuje “drag&drop” kontrola na formu pomoću GUI designer i pisanje odgovarajućeg koda za svaku kontrolu.


Leave a Reply