Category: programski jezik

 • GraphQL

  GraphQL je programski jezik otvorenog koda za data query i manipulaciju za API-je i za ispunjavanje upita na postojećim podacima tokom izvršavanja. GraphQL je interno razvio Facebook u 2012. godini pre nego što je javno objavljen u 2015. godini. 7. novembra 2018. godine, GraphQL Project je premešten sa Facebooka na novoosnovanu GraphQL Foundation, a hostovana […]

 • Apache Groovy

  Apache Groovy je objektno orijentisani programski jezik opšte namene. Apache Groovy programski jezik je kreiran za Java platformu i može da se koristi kao alternativa Java programskom jeziku. Sintaksa Apache Groovy jezika liči na sintaksu Java programskog jezika. Štaviše, veliki deo koda koji je pisan u Java programskom jeziku sintaksno je ispravan Apache Groovy kod. […]

 • Haskell

  Haskell je standardizovan, funkcionalni, strogo tipiziran programski jezik opšte namene, sa nestriktnom semantikom. Haskell karakterišu sistem tipova sa statičkom tipizacijom i lenjo izračunavanje. Klase tipova prvi put se pojavljuju u programskom jeziku Haskell. Njegova glavna implementacija je Glasgow Haskell Compiler. Ime je dobio po logičaru koji se zove Haskel Kari. Tri su osnovne karakteristike koje […]

 • Haxe

  Haxe je programski jezik otvorenog koda za unakrsno programiranje na različitim platformama i kompajler u kojem mogu da se kreiraju aplikacije i izvorni kod, za različite računarske platforme iz jedne baze koda. To je besplatan softver otvorenog koda, koji se izdaje pod licencom MIT-a. Kompajler, napisan u OCaml-u, objavljen je pod GNU General Public License […]

 • HTML

  Jezik za označavanje hiperteksta ili HTML je standardni opisni jezik specijalno namenjen opisu veb stranica. Može se potpomognuti tehnologijama kao što su listovi kaskadnih stilova (CSS) i skriptnim jezicima kao što je JavaScript. Veb pretraživači dobijaju HTML dokumente sa veb servera ili od lokalnog skladišta i dokumente renderuju u multimedijske veb stranice. HTML opisuje strukturu […]

 • Java

  Java je programski jezik visokog nivoa, zasnovan na klasama, koji je objektno orijentisan, a koji je dizajniran tako da ima što je manje moguće zavisnosti implementacije. To je program za programiranje opšte namene koji treba da omogući programerima write once, run anywhere (WORA) režim rada, što znači da je kompajliran Java kod može da radi na […]

 • Kotlin

  Kotlin je statički, programski jezik opšte namene sa automatskim otkrivanjem vrste izraza koji može da se koristi na različitim platformama. Kotlin je dizajniran sa potpunom interoperabilnošću sa Javom na umu, a JVM verzija standardne biblioteke Kotlina zavisi od Java Class biblioteke. Kotlin uglavnom cilja JVM, ali takođe se kompajlira u JavaScript (npr. za frontend web […]

 • Perl

  Perl je porodica koja se sastoji od dva visoko razvijena, opštenamenska, interpretativna, dinamička programska jezika. Perl se odnosi na Perl 5, ali od 2000. do 2019. godine takođe se odnosila na redizajnirani “sestrinski jezik”, Perl 6, pre nego što je ovo ime zvanično promenjeno u Raku u oktobru 2019. Iako Perl nije zvanično akronim postoje […]

 • PHP

  PHP je skriptni jezik opšte namene usmeren na razvoj web-a. Prvobitno ga je stvorio dansko-kanadski programer Rasmus Lerdorf 1994. godine. Implementaciju PHP-a sada izvodi PHP grupa. PHP je prvobitno predstavljao akronim Personal Home Page (lična početna stranica), ali sada predstavlja rekurzivni inicijalizam PHP: Hypertext Preprocessor. PHP kod se obično obrađuje na web serveru od strane […]

 • PL/SQL

  PL/SQL (proceduralni jezik za SQL) je proceduralno proširenje Oracle korporacije za SQL i relacionu bazu podataka Oracle. PL/SQL je dostupan u Oracle bazi podataka, TimesTen bazi podataka (od verzije 11.2.1) i IBM Db2 (od verzije 9.7). Oracle korporacija obično proširuje PL/SQL funkcionalnosti sa svakim unapređenjem Oracle baze podataka. PL/SQL uključuje elemente proceduralnog jezika kao što […]