Visual Basic


Originalni Visual Basic (takođe se naziva i klasičnim Visual Basic-om) je Microsoftov programski jezik treće generacije poznat po svom modelu programiranja komponentnih objekata (COM).  Program je objavljen 1991. godine, a 2008. godine Microsoft je prestao da ga razvija. Microsoft je kreirao Visual Basic tako da bude relativno lako naučiti programiranje u njemu i koristiti ga. 

Starije verzije Visual Basic-a su se zasnivale na BASIC-u i omogućavale su brz razvoj aplikacija (engl. Rapid Application Development – RAD) sa grafičkim korisničkim interfejsom (engl. Graphical User Interface – GUI), manipulisanje bazama podataka uz pomoć upravljačkih komponenti kao što su DAO, RDO ili ADO, i pravljenje ActiveX kontrola i objekata.

Programer može da napravi aplikaciju koristeći komponente koje se isporučuju zajedno za Visual Basic-om. Vremenom je programerska zajednica razvila third-party komponente. Programi napisani u Visual Basic-u takođe mogu da koriste i Windows API (engl. Windows API), ali to zahteva eksterno deklarisanje funkcija.

Poslednje izdanje ovog programa je bila verzija 6 koja je napravljena 1998. godine, a 8. aprila 2008. godine Microsoft je prestao da podržava integrisano razvojno okruženje za Visual Basic 6.0. Microsoftov Visual Basic tim i dalje održava kompatibilnost za Visual Basic 6.0 kroz svoj „It Just Works” program na podržanim Windows operativnim sistemima. 

U 2014. godini neki programeri su i dalje preferirali Visual Basic 6.0 u odnosu na njegovog naslednika — Visual Basic .NET. Visual Basic 6.0 je izabran za najstrašniji programski jezik u godišnjem istraživanju među developerima Stack Overflow-a za 2016, 2017. i 2018. godinu.  

Podverzija Visual Basic-a, Visual Basic za aplikacije (VBA), koristi se kao makro ili skriptni jezik u nekoliko Microsoftovih i ISV-ovih aplikacija, uključujući i Microsoft Office.


Leave a Reply