Rexx


Rexx (restrukturirani prošireni izvršilac) je programski jezik koji se može tumačiti ili kompajlovati. Razvio ga je Majk Kaulišau u IBM-u. To je strukturiran, programski jezik dizajniran da olakša učenje i čitanje. Vlasnički i open source Rexx postoji za širok spektar računarskih platformi; kompajleri postoje za IBM mejnfrejm računare.

Rexx je potpun jezik koji se može koristiti kao skripta, makro jezik i kao jezik za razvoj aplikacija. Često se koristi za obradu podataka i teksta, kao i generisanje izveštaja. Ove sličnosti sa Perl-om znače da Rexx dobro funkcioniše u Common Gateway Interface-u (CGI) i koristi se u tu svrhu.

Rexx je osnovni skriptni jezik u nekim operativnim sistemima, npr. OS/2, MVS, VM, AmigaOS i takođe se koristi kao interni makro jezik u drugim softverima, kao što je SPF/PC,  KEDIT, THE i ZOC terminalni emulator. Pored toga, Rexx jezik se može koristiti za skriptovanje i makroe u bilo kom programu koji koristi Windows Scripting Host ActiveX (npr. VBScript i JScript) ako je instaliran jedan od Rexx endžina.

Rexx se isporučuje sa VM/ SP Release 3, TSO/E verzija 2, OS/2 (1.3 i novije varijante, koje su zvanično nazvane Procedures Language/2),  AmigaOS Version 2, PC DOS (7.0 ili 2000), ArcaOS i Windows NT 4.0 (Resource Kit: Regina). Rexx skripte za CMS dele tip fajla EXEC sa EXEC i EXEC2, a prva linija koda precizira prevodioca koji se koristi. Rexx skripte za MVS može prepoznati kvalifikator niskog nivoa EXEC ili se može prepoznati po kontekstu i prvom redu. Rexx skripte za OS/2 dele naziv datoteke .cmd sa drugim skriptnim jezicima i prva linija skripte precizira prevodioca koji će se koristiti. Rexx makroi za REXX-aware aplikacije koriste ekstenzije utvrđene u aplikaciji. Krajem osamdesetih, Rexx je postao uobičajeni skriptni jezik za IBM Systems Application Architecture, koja je preimenovana na “SAA Procedure Language REXX”.

Rekk skripta ili naredba se ponekad nazivaju EXEC-om po ugledu CMS tip datoteke, koja se koristi za EXEC, EXEC 2 i REXX scripts na CP/CMS i VM/370 kroz z/VM.