R programski jezik


R je programski jezik i programsko okruženje za statističke izračune i grafike. On je izveden iz programskog jezika S sa leksičkom semantikom inspirisanom Scheme-om. Stvorili su ga statističari Ros Ihaka i Robert Genteman, a R se koristi među data minerima, bioinformatičarima i statističarima za analizu podataka i razvoj statističkog softvera. Korisnici su kreirali pakete da povećaju funkcije R jezika.

R su stvorili Ros Ihaka i Robert Džentlmen na Aukland univerzitetu (University of Auckland), Novi Zeland, a sad ga razvija R Development Core Team. Nazvan je delimično prema imenima autora, a delom kao igra reči na ime S.

Prema korisničkim istraživanjima i studijama literature namenjene za učenje baza podataka, R je jedan od najčešće korišćenih programskih jezika koji se koriste u rudarstvu podataka. Od marta 2022. godine R zauzima 11. mesto u  TIOBE indeksu, merilu popularnosti jezika programiranja, u kojoj je jezik dostigao 8. mesto u avgustu 2020. godine. 

Zvanično R Software okruženje je open-source besplatno softversko okruženje u okviru GNU paketa, dostupno pod GNU licenci. Prvenstveno je napisano u C-u, Fortranu i samom R-u. R ima interfejs komandne linije. Takođe je dostupno više third-party grafičkih korisničkih interfejsa, kao što su RStudio, integrisano razvojno okruženje, i Jupyter, interfejs za notebook.