Kotlin


Kotlin je statički, programski jezik opšte namene sa automatskim otkrivanjem vrste izraza koji može da se koristi na različitim platformama. Kotlin je dizajniran sa potpunom interoperabilnošću sa Javom na umu, a JVM verzija standardne biblioteke Kotlina zavisi od Java Class biblioteke. Kotlin uglavnom cilja JVM, ali takođe se kompajlira u JavaScript (npr. za frontend web aplikacije koje koriste React) ili nativnim kodom preko LLVM-a (npr. za nativne iOS aplikacije koje dele biznis logiku sa Android aplikacijama). Troškove razvoja jezika snosi JetBrains, dok Kotlin fondacija štiti Kotlinov zaštitni znak.

Google je 7. maja 2019. godine objavio da je programski jezik Kotlin sada njihov preferirani jezik za razvoj Android aplikacija. Od puštanja u rad Android Studio-a 3.0 u oktobru 2017. godine, Kotlin predstavlja alternativu za standardni Java kompajler. Android Kotlin kompajler proizvodi po difoltu Java 8 bytecode (koji radi u bilo kojem kasnijem izdanju JVM-a), ali dozvoljava programeru da izabere da cilja Java 9 do 18, za optimizaciju ili omogućava više funkcija; ima dvosmernu podršku za interoperabilnost klase zapisa za JVM, uvedenu u Java 16, koja se smatra stabilnim od 1.5 verzije Kotlina.

Kotlin ima podršku za web; kompajliranjem direktno za JavaScript, dok je novi Kotlin/JS u Beta-i od verzije 1.5.30. Kotlin/Native (na primer, Apple silikonska podrška) se smatra Beta-om od verzije 1.3.