Kako da istražim red flags o firmi koja mi nudi posao?


TL;DR Izbor poslodavca je odluka koja se nekada sa nedovoljno pažnje donosi, a sa sobom može da nosi velike posledice. 

Neke od najčešćih crvenih zastavica su nepoštovanje zaposlenih i nekultura, maltretiranje i zlostavljanje zaposlenih, neetičko i neiskreno ponašanje, ali i česta fluktuacija zaposlenih, masovna otpuštanja i tajnovitost zaposlenih, tačnije izostanak odgovora koja kandidati postavljaju kompaniji u procesu zapošljavanja.

Informacije o poslovanju i kulturi kompanije se mogu pronaći istraživanjem kompanija na sajtu APR-a, Narodne banke Srbije, kao i čitanjem utisaka o kompaniji na specijalizovanim sajtovima, ali i komentara na društvenim mrežama. Takođe, značajno je istražiti koliko često kompanija oglašava traženu poziciju i koji su razlozi zbog kojih je upražnjena. 

Crvene zastavice za svakog trenutnog ili budućeg zaposlenog predstavljaju različitu stvar, a variraju od sistema vrednosti pojedinca, njegovih prioriteta i ciljeva. Na primer, prekovremeni rad će jedna osoba smatrati dobrom prilikom za dodatan rad na sebi i sticanje više sati praktičnog rada, a drugoj će predstavljati osnovu anksioznosti i nezadovoljstva.

U slučaju da planirate promenu posla, tražite svoje prvo zaposlenje ili ste upravo dobili ponudu od nekog poslodavca, u ovom članku su sabrani jasni znaci koji ukazuju na probleme, kao i smernice kako da ih na pravilan način identifikujete.

Postoje neke vrlo očigledne crvene zastavice koje se lako identifikuju prilikom istraživanja poslodavca i nesumljivo ukazuju na probleme koje biste imali kod ovog poslodavca, kao što je na primer plaćanje kompaniji za sprovođenje procesa testiranja. Međutim, toj listi se pridodaju i oni znaci koji mogu varirati od konteksta i situacije u kojoj se nalazite. 

U nastavku možete pogledati listu stavki koje većina izvora navodi kao očigledne ili manje očigledne indikatore, kao i niz koraka koji se mogu preduzeti kako bi se napravila najbolja moguća odluka prilikom odabira poslodavca.

Red flags koje možete prepoznati

 1. „Negovanje” kulture međusobnog nepoštovanja i nekulturne komunikacije 
 2. Neetično ponašanje rukovodstva i zaposlenih – davanje lažnih obećanja, sumnjiva poslovanja i prevare
 3. Podsticanje nadmetanja i nezdrave zajednice, radi postizanja boljih poslovnih rezultata
 4. Maltretiranje i zlostavljanje zaposlenih po bilo kojoj osnovi
 5. Učestala smena zaposlenih
 6. Veliki broj odlazećih ljudi, a mali broj novozaposlenih
 7. Loš balans poslovnog i privatnog života
 8. Nedavanje zasluga, preuzimanje tuđeg rada, nevrednovanje truda
 9. Čuvanje znanja i nedavanje jasnih smernica za rad
 10. Nedavanje fidbeka i nepostojanje sistema vrednovanja napretka
 11. Nepostojanje podataka o kompaniji na internetu
 12. Pozicija je stalno oglašena, a kompanija ne širi svoje poslovanje
 13. Neskladna struktura unutar firme – većina zaposlenih praktikanti i najviši menadžeri
 14. Izbegavanje odgovora na pitanja koja postavljate i pokazivanje niske transparentnosti
 15. Nepostojanje dugoročne strategije razvoja osobe na vašoj poziciji

Koraci koje možete samostalno preduzeti prilikom istraživanja poslodavca

Većina obrađenih izvora navodi da postoji lista stvari koje treba ispitati pre nego što stupite u komunikaciju sa poslodavcem, pre prijave na kompanijski oglas. Neki red flags su toliko očigledni da bi svako dalje stupanje u kontakt bila unapred propalo ulaganje vremena.

1. Potražite dostupne utiske na internetu

Iako može biti očigledan korak u istraživanju poslodavca, veliki broj ljudi ga ipak preskače, zato je preporuka da svoje istraživanje započnete pretragom imena poslodavca u pretraživaču. Ukoliko ste guglali i guglali i još uvek ne nalazite nikakve suštinske informacije o kompaniji, to vam može biti jedan od potencijalno negativnih znakova. Sa druge strane, ukoliko pored zvaničnih stranica kompanije, među rezultatima preovladava sadržaj koji je negativnog publiciteta, bilo da je reč o korupciji, uznemiravanju zaposlenih ili drugim optužbama, to već predstavlja ozbiljan pokazatelj problema.

Takođe, iako je poznato da utisci bivših ili trenutnih zaposlenih mogu biti skloni preterivanjima, i iako podležu moderaciji na raznim platformama, one i dalje mogu da posluže kao vredan izvor prilikom razmatranja poslodavaca i ne treba ih zanemarivati.

Društvene mreže takođe mogu biti dobra osnova ─ izvori navode da svoju pretragu možete zasnovati i na čitanju komentara ispod objava, ali bez ograničavanja na poslednje objave, već i neke ranije, kako biste stekli uvid u celokupnu sliku. Možete pronaći objave na koje je manje izvesno da kompanija može uticati, kao šro su tagovane fotografije, heštegovi i sl.

2. Pažljivo pročitajte sadržinu oglasa za posao iz ponude koju ste dobili

Ukoliko na osnovu oglasa i ponude koju ste primili ne shvatate jasno šta je opis posla, to vam može biti alarm. Ukoliko je kompanija manja, razumnije je da će postojati veća potreba da jedna osoba ima širi opseg zaduženja, međutim, ukoliko ne možete jasno da razumete da li se od vas traži da budete prodavac, marketar, dizajner, kancelarijski menadžer ili računovođa, ova kompanija izvesno nema jasnu viziju svoje trenutne strukture, niti osobe koja joj je potrebna.

3. Istražite koliko ova kompanija često oglašava ovu poziciju

Ukoliko vam je oglas koji vidite poznat i viđali ste ga iznova i iznova, to za vas, prema obrađenim izvorima, može ukazati da kompanija ima poteškoća da zadrži svoje zaposlene u toj ulozi. 

Međutim, preporuka je da se ne oslanjate samo na oglase za posao. Možete posetiti Linkedin i proveriti javne profile ljudi koji su do sada imali iskustvo u toj kompaniji, kako biste videli koliko dugo se u proseku ljudi na toj poziciji zadržavaju. Kada ste već pristupili ovoj platformi, možete istražiti i strukturu trenutnih zaposlenih. Ukoliko rezultat pretrage bude sledeći ─ nekoliko seniornih partnera, puno praktikanata i nekolicina ili nimalo razreda između, to vam je jasan znak da nema mogućnosti za napredovanje. Takve kompanije rade sa mladima dokle god oni ne shvate da su u okruženju u kojem su malo vrednovani i bez perspektive i potom napuštaju kompaniju.

4. Sprovedite analizu poslovanja kompanije 

Postoji više izvora koji na domaćem tržištu omogućavaju proveru poslovanja neke firme i to su: Sajt Narodna banka Srbije (NBS), Sajt Agencija za privredne registre (APR), Provera registra obveznika PDV (Porez na dodatu vrednost), Gugl i drugi.

Putem sajta Narodne banke Srbije možete ispitati finansijsko stanje neke firme. U segmentu „Prinudna naplata“ može se pretražiti jedinstveni registar svih računa pravnih lica i preduzetnika iz Srbije i utvrditi da li je neki račun date firme bio blokiran u prethodnom periodu.

Putem APR-a, možete doći do sledećih podataka:

 1. Finansijski izveštaji – ovde možete videti izvod iz zvaničnih finansijskih izveštaja subjekta za prethodne godine (prihodi, dobitak, gubitak, broj zaposlenih, itd);
 2. Odluke registratora – ovde možete naći skenirane odluke APR-a koje se odnose na subjekt; iz njih se nekad može videti ko su bili prethodni vlasnici, kako se prethodno zvala firma i sl.

Na sajtu Poreske uprave možete proveriti da li je subjekt obveznik PDV-a, odnosno informacije o tome da li je registrovan, da li je aktivan, itd. 

Koraci koje možete preduzeti u toku razgovora sa poslodavcem

Ukoliko nakon samostalnog istraživanja niste još uvideli neke razloge za uzbunu, to može biti dobar znak, ali je preporuka da i dalje nastojite da dobijete odgovore na pitanja na koja kroz proces istraživanja niste dobili odgovore.

1. Obratite pažnju kako kontakt osoba komunicira

Izvori navode da ovo često nije lako proceniti na osnovu nekolicine mejlova, ipak, možete obratiti pažnju kako se prema vama odnosi osoba sa kojom komunicirate ─ koliko pažnje pokazuje, sa kolikim nivoom detalja odgovara na pitanja, koliko obzirno i kulturno komunicira. 

Proces zapošljavanja je skup poduhvat, pa ukoliko kompanije pokazuju da su štedljive sa svojim vremenom, velika je verovatnoća da često prave greške pri zapošljavanju, da imaju nedoslednu kulturu ili da imaju visoku stopu fluktuacije.

2. Obratite pažnju na odgovore i reakcije koje dobijate od sagovornika

Istraženi izvori su pokazali da ukoliko osoba vidno izbegava da odgovori na vaša pitanja, izvesno može imati nešto da sakrije. Kako posao predstavlja dobar deo svačijeg života, treba postaviti i pitanja koja se vezuju za nivo stresa, prekovremenog rada, kratkih rokova i sl. Ukoliko vaš sagovornik skreće pogled ili izbegava odgovor, to može biti pokazatelj jedne od zastavica.

3. Procenite situaciju u kojoj je poslodavac slatkorečiv ili odmah iznosi ponudu na sto

Ako vam potencijalni poslodavac ponudi poziciju nakon prvog sastanka, to može da znači da kompanija potencijalno nema dugoročni plan. Ako dođe do ovakve situacije, preporuka je da kažete sagovorniku da vas ovakva prilika raduje, ali da vam treba više vremena da razmislite o svojoj odluci. 

4. Intervjuišite osobu koja vas intervjuiše

Ukoliko se nađete u situaciji da osoba sa kojom razgovarate provuče neke sarkastične ili cinične komentare o zaposlenima, nadređenom ili nekome trećem u kompaniji, potrebno da da to uzmete u obzir. Jedna od tehnika koju možete upotrebiti je da pitanja koja bi obično bila upućena vama, postavite osobi koja vas intervjuiše. Možete je pitati koliko je zadovoljna radom u kompaniji, šta su za nju najveći izazovi ili kako izgleda jedan naporan dan na poslu. Lako možete proceniti da li su odgovori generički i da li osoba samo želi da izbegne odgovor.

Takođe, preporuka u velikom broju navoda je da intervjuera pitate zbog čega je pozicija na koju se prijavljujete otvorena. Ukoliko se čini da je kompaniji bilo teško zadržati nekoga na poslu ili da odeljenje ima nekoliko otvorenih uloga koje zamenjujete savet je da nastavite da istražujete koji su razlozi za to, jer možete i sami brzo doći u situaciju da tražite nov posao.

5. Procenite da li se priča koju dobijate na intervjuu poklapa sa oglasom za posao

Obratite pažnju na to koliko je poslodavac konzistentan u onom što vam prodaje. Može vam se desiti da ste se prijavili za poziciju menadžera, a kasnije tokom intervjua shvatite da je u pitanju pozicija koordinatora. Ili da u opisu pozicije vidite da putovanja mogu uzeti 25% vašeg radnog vremena, a kasnije shvatite da u sezoni to može biti i 75%. U oglasu vidite da je pozicija remote, a zapravo podrazumeva jedan dan nedeljnog rada iz kancelarije.

Ovakva neslaganja nekada mogu biti slučajna i nastati iz neznanja kompanije i korišćenja interne terminologije koja na jednom mestu može značiti jedno, a na drugom nešto suprotno. Ipak, preporuka je da uzmete ovo kao potencijalni znak za uzbunu prilikom razmatranja zaposlenja.

6. Da li vas je poslodavac pitao za vaše dugoročne planove?

Većina obrađenih izvora navodi da ukoliko vaš sagovornik ne postavi pitanja poput: „Gde vidite sebe za pet godina?“ ili „Koji su vaši dugoročni ciljevi u karijeri?“ vi poslodavcu postavite pitanja poput: „Kako vidite da se ova uloga razvija šest meseci ili godinu dana?“ ili „Šta mislite kako će izgledati uspeh u ovoj ulozi za godinu dana od sada?“.

Ukoliko osoba sa kojom razgovarate ne daje preciznije odgovore i kratkoročno posmatra vaša pitanja, to vam može biti znak da nemaju jasan plan kuda se poslovanje kreće, kako se zaposleni razvijaju i da vašu poziciju mogu razmatrati samo kratkoročno.

Koraci koje možete preduzeti nakon primanja ponude od strane poslodavca

1. Detaljno analizirajte ugovor koji ste dobili

Ako poslodavac okleva da stavi ključne detalje kao što su plata, beneficije i druge dogovorene pogodnosti u pisani oblik ili drugu vrstu formalnog sporazuma, to vam može biti znak da se obećanje koje ste verbalno dobili ne mora ostvariti. 

Ponuda za posao važi samo ako ste primili pismo ponude da to dokažete. Pismo ponude je formalni dokument koji se šalje kandidatu da ponudi posao u kompaniji. Uključuje detalje kao što su naziv i opis pozicije, datum početka, ukupna naknada, beneficije, uslovi itd. i bez ovog pisma ne postoji pravni dokaz da vam je kompanija ikada ponudila posao. Ako poslodavac odbija ili odlaže da vam da ovaj dokument, to je ogroman problem.

2. I za kraj ─ poslušajte sopstveni instinkt

Čak iako je poslodavac prošao sve vaše testove, većina izvora navodi da ipak poslušate ono šta vam vaš instinkt kaže. Ponekad je teško odrediti šta vas tačno u vezi sa poslom čini neodlučnim, a često je to nagomilavanje mnogo malih stvari. Ako je to slučaj, možda je to još jedna od crvenih zastavica.

Izvori

https://startit.rs/feed_post/sta-su-bili-najveci-red-flags-u-recima-vasih-menadzera/

https://www.buzzfeed.com/morgansloss1/employer-red-flags-reddit

https://www.flexjobs.com/blog/post/job-search-warning-signs/

https://www.makeuseof.com/employer-red-flags-to-look-before-accepting-job/

https://medium.com/jobonics/how-to-identify-a-bad-employer-early-on-all-the-red-flags-you-shouldnt-ignore-f7d2f86f1277

https://www.forbes.com/sites/dawngraham/2020/12/02/major-red-flags-to-look-for-before-accepting-the-job/?sh=287081fd4e24

https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/s34d9b/what_is_a_red_flag_from_an_employer_that_people/hsm166j/

https://www.themuse.com/advice/red-flag-alert-5-signs-you-shouldnt-take-a-job

https://www.inc.com/jessica-stillman/toxic-workplace-culture-mit-study.html

https://www.talentlms.com/blog/toxic-work-environment/

https://www.forbes.com/sites/theyec/2021/05/28/eight-lesser-known-red-flags-of-a-toxic-work-environment/?sh=c6f032061898

https://startit.rs/s-kim-si-takav-si-kako-proveriti-poslovne-partnere-u-srbiji/

https://www.economy.rs/vesti/kako-proveriti-poslovanje-neke-firme/