SASS


SASS (skraćeno od syntactically awesome style sheets) je preprocesorski skriptni jezik koji se interpretira ili kompajlira u CSS. Sasscript je sam skriptni jezik.

Sass sadrži dve sintakse. Originalna sintaksa, zvana „uvučena sintaksa”, koristi sintaksu sličnu Haml-u. Ona koristi uvlačenje za odvajanje blokova koda i novi red znakova za dodavanje novih pravila. Nova sintaksa, SCSS, koristi blokove za formatiranje kao skriptni jezik CSS. Ona koristi zagrade za odvajanje blokova koda i znak tačka-zarez za odvajanje linija unutar bloka. Uvučena sintaksa i SCSS fajlovi tradicionalno imaju ekstenzije .sass i .scss.

CSS3 se sastoji od selektora i pseudo-seletora koji grupišu pravila koja se odnose na njih. SASS (u širem kontekstu za obe sintakse) proširuje CSS tako što dodaje mehanizme koji su dostupni u tradicionalnim programski jezicima, naročito u objektno-orijentisanim jezicima, ali koji nisu dostupni u samom CSS3 skriptnom jeziku. Kada se SassScript interpretira, on kreira blokove CSS pravila za različite selektore koji su prethodno definisani u SASS fajlu. SASS interpreter prevodi SassScript u CSS. Alternativno, SASS može da posmatra .sass ili .scss fajlove i da ih prevede i izbaci .css fajl kad god se .sass ili .scss fajl sačuva. Sass je jednostavno “sintaksni šećer” za CSS.

Uvučena sintaksa je meta jezik. SCSS je hijerarhijski meta jezik, validan CSS je validan SCSS sa istom semantikom.

SassScript obezbeđuje sledeće mehanizme: promenljive, ugnježdenje, miksine i nasleđivanje selektora.