PowerShell


PowerShell je program za automatizaciju zadataka i upravljanje konfiguracijom koji je kreirao Microsoft, koji se sastoji od komandne linije i skriptnog jezika. U početku je bio samo komponenta Windows-a, poznata kao Windows PowerShell. Otvoren je za korišćenje (open-source) i omogućena je upotreba na različitim platformama 18. avgusta 2016. godine, tako što je napravljen PowerShell Core. Prvobitna verzija je izgrađena na .NET frejmvorku, a nova verzija na na .NET Core-u.

U PowerShell-u, administrativni zadaci se uglavnom izvode putem CMDLETS-a, specjalizovanih .NET klasa koje sprovode određenu operaciju. Oni prstupaju podacima poput file sistema ili WindoWs registra, koji su dostupni za PowerShell putem provajdera. Programeri treće strane mogu da dodaju CMDLETS i provajdere u PowerShell. CMDLETS mogu da koriste skripte, koje se mogu zauzvrat upakovati u module. CMDLETS rade u tandemu sa .NET API-jem.

PowerShell-a podržava .NET Remoting, WS-Management, CIM i SSH što omogućava administratorima da obavljaju administrativne zadatke na lokalnim i daljinskim Windows sistemima. PowerShell takođe pruža hosting za API sa kojom se PowerShell runtime može ugraditi u druge aplikacije. Ove aplikacije mogu zatim da koriste funkcionalnost PowerShell-a za sprovođenje određenih operacija, uključujući i one iskazane na grafičkom interfejsu. Ova mogućnost je korišćena  na Microsoft Exchange Server-u 2007 kako bi izložila njegova mogućnost upravljanja kao PowerShell cmdlets i kao provajderi i implementiraju grafičke alate za upravljanje kao PoverShell domaćini, koji se pozivaju neophodne cmdlets. Ostale Microsoftove aplikacije, uključujući Microsoft SQL Server 2008 takođe otkrivaju svoj upravljački interfejs putem PowerShell cmdlets.