Testiranje softvera


Testiranje softvera predstavlja proces ispitivanja delova softvera i njegovog ponašanja putem validacije i verifikacije. Testiranje softvera takođe može da obezbedi objektivan, nezavisan pogled na softver kako bi omogućio kompanijama da razumeju rizike implementacije tog softvera. Neke od tehnike testiranja su:

  • analiziranje zahteva proizvoda za potpunost i ispravnost u različitim kontekstima kao što su perspektiva industrije, poslovna perspektiva, izvodljivost i održivost implementacije, upotrebljivost, performanse, bezbednost, razmatranje infrastrukture itd.
  • pregled arhitekture proizvoda i celokupnog dizajna proizvoda
  • rad sa programerima koji su kreirali proizvod na poboljšanju tehnika kodiranja, šablona dizajna, testova koji se mogu napisati kao deo koda na osnovu različitih tehnika, poput graničnih uslovi, itd.
  • izvršavanje programa ili aplikacije sa namerom da se ispita ponašanje
  • pregled razvojne infrastrukture, kao i skripti i procesa automatizacije 
  • učešće u proizvodnim aktivnostima korišćenjem tehnika praćenja i posmatranja

Testiranje softvera može korisnicima i kompanijama da pružiti objektivne, nezavisne informacije o kvalitetu softvera i potencijalnm rizicima.


Leave a Reply