TypeScript


TypeScript je besplatan programski jezik otvorenog koda, koji razvija i održava Microsoft. Strog je nadskup Javaskripta, i dodaje jeziku opcionu statičku tipizaciju i objektnu orijentisanost.  Dizajniran je za razvoj velikih aplikacija i kompajlira se u JavaScript-u. Kako je nadskup JavaScript-a, svi postojeći JavaScript programi su takođe i validni TypeScript programi. 

TypeScript se može koristiti za razvoj JavaScript aplikacija za izvršavanje na strani klijenta ili sa strane servera (poput Node.js-a ili Deno-a). Višestruke opcije su dostupne za transkompilaciju. Za pretvaranje TypeScript-a u JavaScript se može koristiti podrazumevani TypeScript kompajler ili Babel kompajler.

Podržava heder fajlove koji mogu da sadrže tipske informacije za postojeće JavaScript biblioteke, omogućavajući time drugim programima da koriste objekte definisane u heder fajlovima kao da su snažno tipizirani TypeScript objekti. Postoje third-party heder fajlovi za popularne biblioteke kao što su jQuery, MongoDB i D3.js. Dostupni su i osnovni moduli TypeScript hedera za Node.js koji omogućavaju razvoj Node.js programa u okviru TypeScript-a.

TypeScript kompajler je i sam naisan u TypeScript i kompajliran je za JavaScript. TypeScript je licenciran pod Apache 2 licencom. TypeScript je zajedno uz C# i ostale Microsoftove jezike uključen kao jezik prve klase u Microsoft Visual Studio 2013 (Update 2), kao i u novijim razvojnim okruženjima. Oficijelna ekstenzija omogućava rad u TypeScript i u Visual Studio 2012.

Anders Hejlsberg, vodeći arhitekta programskih jezika C#, Delphi i Turbo Pascal, radio je na razvoju TypeScript-a.