Python


Python je interpretiran, programski jezik visokog nivoa i opšte namene. Njegova dizajnerska filozofija naglašava čitljivost koda sa upotrebom značajnog uvlačenja.

Python ima dinamički sistem tipova i sakupljač smeća. Podržava više programerskih paradigmi, uključujući strukturirano (posebno proceduralno), objektno-orijentisano i funkcionalno programiranje. Često se opisuje sveobuhvatan jezik zbog sveobuhvatne standardne biblioteke. 

Gvido Van Rosum je počeo da radi na Python-u krajem osamdesetih godina XX veka, kao nasledniku ABC programskog jezika i prvo ga je objavio 1991. godine kao Python 0.9.0. Python 2.0 je objavljen 2000. godine i uveo nove funkcije kao što su razumevanje lista, sakupljanje smeća koje detektira cikluse, brojanje referenci i podrška za Unicode. Python 3.0, objavljen 2008. godine, predstavljao je veliku reviziju programskog jezika koji nije potpuno kompatibilan sa ranijim verzijama. Razvoj Python 2 je prekinut sa verzijom 2.7.18 u 2020. godini. 

Python se konstantno rangira kao jedan od najpopularnijih programskih jezika.