Java


Java je programski jezik visokog nivoa, zasnovan na klasama, koji je objektno orijentisan, a koji je dizajniran tako da ima što je manje moguće zavisnosti implementacije. To je program za programiranje opšte namene koji treba da omogući programerima write once, run anywhere (WORA) režim rada, što znači da je kompajliran Java kod može da radi na svim platformama koje podržavaju Javu bez potrebe za novim kompajliranjem.

Java aplikacije se obično sastavljaju sa bytecode-ovima koji mogu da rade na bilo kojoj Java virtuelnoj mašini (JVM), bez obzira na osnovnu računarsku arhitekturu. Java ima sintaksu sličnu jezicima C i C++, ali je mnogo strožija pri prevođenju, dizajnirana tako da bude nezavisna od platforme, i sa pojednostavljenim upravljanjem memorijom. Java tokom izvršavanja programa pruža dinamične mogućnosti (kao što su refleksije i modifikacija koda u toku izvršavanja) koje obično nisu dostupne u tradicionalnim kompajliranim jezicima. Od 2019. godine Java je bila jedan od najpopularnijih programskih jezika u upotrebi prema GitHub-u, posebno za klijent-server veb aplikacije, a koristi ga preko 9 miliona programera. 

Javu je prvobitno razvio Džejms Gosling u Sun Microsystems-u i objavio je u maju 1995. godine kao glavnu komponentu njihove Java platforme. Originalne i referentne implementacije Java kompajlera, virtuelne mašine i biblioteke klase prvobitno je izdao Sun pod vlasničkim licencama. Od maja 2007. godine, u skladu sa specifikacijama Java Community Process, Sun je ponovo licencirao većinu svojih Java tehnologija pod GPL-2.0 licencom. Oracle nudi sopstvenu HotSpot Java Virtual Machine, ali je zvanična referentna implementacija OpenJDK JVM besplatan softver otvorenog koda i koristi ga većina programera i podrazumevani je JVM za skoro sve Linux distribucije.

Od marta 2022. godine Java 18 je najnovija verzija, dok su Java 17, 11 i 8 trenutne verzije koje imaju dugoročnu podršku (LTS). Oracle je objavio poslednje javno ažuriranje za legacy Java 8 LTS verziju za komercijalnu upotrebu u januaru 2019. godine, iako će i dalje podržavati Java 8 za ličnu upotrebu sa ažuriranjima u nedogled. Ostali dobavljači su počeli da nude OpenJDK 18 i 8, 11 i 17 koji i dalje dobijaju bezbednosne i druge nadogradnje.

Oracle (i drugi) toplo preporučuju deinstaliranje zastarelih i nepodržanih verzije Jave, zbog nerešenih bezbednosnih pitanja u starijim verzijama. Oracle savetuje svoje korisnike da odmah prelaze na verzije za koje postoji podrška, poput jedne od verzija LTS (8, 11, 17).