Haxe


Haxe je programski jezik otvorenog koda za unakrsno programiranje na različitim platformama i kompajler u kojem mogu da se kreiraju aplikacije i izvorni kod, za različite računarske platforme iz jedne baze koda. To je besplatan softver otvorenog koda, koji se izdaje pod licencom MIT-a. Kompajler, napisan u OCaml-u, objavljen je pod GNU General Public License (GPL) verzija 2.

Haxe uključuje skup funkcija i standardnu biblioteku koja je podržana na svim platformama, poput numeričkih vrsta podataka, stringova, nizova, mapa, binarnog sistema, refleksije, matematike, HTTP-a, sistema datoteka i uobičajenih formata datoteka. Haxe takođe uključuje API specifičan za platformu za svaki kompajler. Kha, OpenFL i Heaps.io su popularni Haxe frejmvorci koji omogućavaju stvaranje sadržaja za više platformi iz jedne baze koda.

Haxe je nastao sa idejom podrške programiranju na strani klijenta i sa strane servera na jednom jeziku, tako što pojednostavljuje komunikacijsku logiku između njih. Kod napisan u Haxe-u može se kompajlirati u JavaScript, C++, Java, JVM, PHP, C#, Python, Lua i Node.js. Haxe takođe može direktno kompajirati SWF, HashLink i NekoVM  bytecode i takođe radi u interpretiranom režimu.

Haxe podržava definicije datoteke koje mogu sadržati tipove informacija o postojećim bibliotekama kako bi opisali ciljnu interakciju na siguran način, poput hedera C++ koji mogu da opišu strukturu postojećih objektnih datoteka. To omogućava upotrebu vrednosti definisanih u datotekama kao da su statički upisani Haxe entitete. Pored eksternih, postoje druga rešenja za pristup nativnim mogućnostima svake platforme.

Mnogi popularni IDE-ovi i uređivači izvornog koda imaju podršku dostupnu za Haxe razvoj. Haxe Fondacija ne zavanično ne preporučuje nijedno razvojno okruženje ili skup alata, iako VS kod, IntelliJ IDEA i HaxeDevelop imaju podršku za razvoj sa Haxe-om. Osnovne funkcionalnosti naglašenja sintakse, završetka koda, refaktoring, uklanjanje grešaka, itd. su dostupne su različitim oblicima.