Haskell


Haskell je standardizovan, funkcionalni, strogo tipiziran programski jezik opšte namene, sa nestriktnom semantikom. Haskell karakterišu sistem tipova sa statičkom tipizacijom i lenjo izračunavanje. Klase tipova prvi put se pojavljuju u programskom jeziku Haskell. Njegova glavna implementacija je Glasgow Haskell Compiler. Ime je dobio po logičaru koji se zove Haskel Kari.

Tri su osnovne karakteristike koje ga razdvajaju od programskog jezika ML. Funkcije u Haskell-u mogu biti preopterećene, a tu su i nestriktna semantika. Pored navadenog, Haskell je čist funkcionalni jezik, što znači da u njemu ne postoje izrazi ili naredbe koje imaju bočne efekte.

Haskell-ova semantika je zasnovana na programskom jeziku Miranda, koja je služila da se usredsredi na napore početne radne grupe Haskell. Poslednja formalna specifikacija jezika je izvršena u julu 2010. godine, dok razvoj GHC-a i dalje širi Haskell putem jezičkih ekstenzija.

Od maja 2021. godine, Haskell je 28. najpopularniji programski jezik prema Google-ovim pretragama tutorijala, i čini manje od 1% aktivnih korisnika na izvornom kodu GitHub-a.