QA Tester


QA (Quality Assurance) inženjer ili tester radi na uspostavljanju i održavanju standarda u različitim proizvodnim i uslužnim oblastima, kako bi se osiguralo da proizvodi isporučeni kupcima ili korisnicima ispunjavaju ugovorna i druga očekivanja u pogledu performansi, dizajna i pouzdanosti.

QA testeri mogu da rade kako individualno, tako i u QA timovima u zavisnosti od kompleksnosti proizvoda i potreba poslodavaca.

Kada je u pitanju programiranje, QA tester sprovodi manuelna ili automatska testiranja novih ili već postojećih tehnologija, otklanjanjem problema, grešaka i nedostataka u kodu. Radi sa developerima kako bi proizveo softver koji neometano funkcioniše. Doprinosi poboljšanju funkcionalnosti, efektivnosti, produktivnosti softvera, te u krajnjoj liniji i kvalitetu samog proizvoda.

Tipična zaduženja

Konkretne dužnosti QA testera mogu biti različite, jer uglavnom zavise od projekta na kom se radi. Međutim, uvidom u oglase za ovu poziciju mogu se izdvojiti sledeća tipična zaduženja:

 • Saradnja sa inženjerskim timom na proceni i planiranju, odnosno dizajniranju scenarija i procedura za ispitivanje proizvoda
 • Identifikacija, izolovanje, temeljno dokumentovanje i praćenje grešaka i bagova prilikom izvođenja testova na izvornom kodu
 • Analiziranje rezultata testiranja, potom prijava problema developerima, kao i pomoć u rešavanju istih
 • Istraživanje novih procesa i tehnologija testiranja
 • Razumevanje i analiza karakteristika proizvoda
 • Pregledanje i praćenje korisničkih interfejsa i povratnih informacija

Vrste testiranja

Isto kao što postoji različite dužnosti u zavisnosti od projekta, tako postoje i različiti tipovi testiranja. U većini izvora navode se sledeće vrste testiranja kvaliteta:

 • Ispitivanje performansi
 • Ispitivanje upotrebljivosti i funkcionalnosti
 • Ispitivanje kompatibilnosti
 • Bezbednosno testiranje
 • Testiranje opterećenja

Ključne veštine

Konsultovanjem relevantnih izvora mogu se uopšteno izdvojiti i sledeće stavke koje je potrebno da jedan QA tester ispuni:

 • Razumevanje procesa razvoja softvera
 • Poznavanje programskih jezika (u oglasima se pojavljuju najčešće: SQL, JAVA, PYTHON, HTML, JAVASCRIPT, C++, C#, C, CSS)
 • Poznavanje metodologija, alata i procesa testiranja softvera
 • Istraživanje novih procesa i tehnologija testiranja
 • Razumevanje i analiza karakteristika proizvoda
 • Dobre analitičke veštine
 • Sposobnost samostalnog, ali i timskog rada
 • Sistematičan i detaljan pristup radu
 • Dobre tehničke kompetencije

U većini relevantnih izvora navodi se još par ključnih veština tokom obavljanja posla QA testera:

Veštine rešavanja problema

Rešavanje problema predstavlja proces posmatranja onoga što se dešava u okruženju, prepoznavanje stvari koje bi se mogle promeniti ili poboljšati, dijagnostikovanje zašto je trenutna situacija takva kakva jeste, ali i faktora koje na nju utiču, zatim razvijanje pristupa za rešavanje konkretne situacije, donošenje odluka o tome koje pristup najbolji, sprovođenje odabranog pristupa radi inciranja promene, te posmatranje uticaja tih radnji i na kraju evaulacija istih.

S obzirom na to da se QA testeri bave identifikovanjem nedostataka i pronalaženjem njihovih izvora, mogućnost da samostalno ili u timu primene gorenavedene stavke ključno je u ovoj poziciji.

Organizacione sposobnosti

Ove veštine podrazumevaju sposobnost da pojedinac uspostavi strukturu i red u svom radu, što je neophodno kako bi se povećala efikasnost i produktivnost. QA testeri treba da imaju i mogućnost da razumeju, zapamte, a potom i primene uputstva i zadate standarde.

Sposobnost upravljanja vremenom

Uzimajući u obzir da vremenski zahtevi sa kojima se QA testeri suočavaju variraju u zavisnosti od kompleksnosti problema, dobra procena vremenskih okvira i efikasno planiranje su neophodni da bi mogli da ispoštuju zadate rokove.

Komunikativnost, taktičnost i veština slušanja

Ove sposobnosti omogućavaju tačnije i brže razumevanje prenetih informacija, te samim tim i mnogo lakše rešavanje problema. Budući da se od QA testera zahteva da sarađuju sa kolegama, supervizorima, inženjerima, programerima i klijentima, dobre komunikacijske veštine su neophodne, kako pismene tako i usmene, uz efikasno slušanje.

U zavisnosti od zahteva navedenih u konkretnim oglasima, može se tražiti i diploma softverskog inženjerstva ili diploma drugog relevantnog polja. Uz to, konkretni programski jezici ili iskustva sa određenim tehnologijama koji su neophodni za poziciju QA testera mogu zavisiti od pojedinačnih oglasa.

Izvori

https://www.comeet.com/resources/job-descriptions/qa-tester

https://www.betterteam.com/qa-tester-job-description

https://devmountain.com/blog/what-is-qa-testing-and-is-it-a-good-career-choice/

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-become-a-qa-tester

https://startit.rs/startit-poslovi/qa-tester-5/

https://kepner-tregoe.com/blogs/what-is-problem-solving-and-why-is-it-important/

https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/r0adq6/what_does_a_qa_tester_actually_do/