Pyramid


Pyramid je veb frejmvork otvorenog koda napisan u Python-u i zasnovan na WSGI-u. To je minimalistički veb frejmvork inspirisan Zope-om, Pylons-om i Django-om. Prvobitno je nosio ime „repoze.bfg”.

Pyramid je privukao pažnju uglavnom u Zope i Plone zajednici kako je Open Society Institute’s KARL projekat migrirao sa Plone-a na BFG. U 2010. godini je najavljeno da će Pylons frejmvork preći na upotrebu BFG-a kao baze u verziji 1.5. Kao rezultat uključivanja BFG-a u projekat Pylons-a, BFG je preimenovan u Pyramid.

Pyramid je minimalistički frejmvork koji je nezavisan od web platforme. Agnostičan je po pitanju persistencije i integrisan je i sa SQL bazama podataka putem SQLAlchemy-ja i sa bazom podataka Zope Object Database, kao i drugim NoSQL bazama podataka, kao što je CouchDB. 

Pyramid omogućava programerima da definišu rute koristeći redovne izraze koje mapiraju na objekte. Kao i Zope, Pyramid takođe omogućava hijerarhijski prelazak između objekata, gde je svaki deo URL-a objekt koji sadrži druge objekte, na način koji je sličan mapama u sistemu datoteka.