Team Sava


Team Sava je domaća uslužna kompanija koja radi na razvoju klijentskih proizvoda u oblasti zdravstva, digitalnog marketinga, finansija, elektronske prodaje, bezbednosti na internetu, kao i obasti skladištenja podataka na cloud-u. Kompanija je osnovana 2019. godine u Beogradu, a osim beogradske ima i kancelariju u Novom Sadu. Prema zvaničnim podacima iz APR-a, kompanija je na kraju 2020. godine imala 34 zaposlena lica.

Istorija

Team Sava je uslužna kompanija koja je osnovana u Beogradu, a bavi se razvojem različitih softverskih rešenja. Osim kancelarije u Beogradu, kompanija je otvorila i kancelariju u Novom Sadu.

Delatnosti

Team Sava je domaća kompanija koja se bavi pružanjem usluga klijentima izradom različitih softverskih rešenja. Njihov opus rešenja obuhvata oblasti poput finansija, bezbednosti na internetu, zdravstva, e-commerce-a, obrade podataka na cloud-u, digitalnog marketinga, itd.

Klijenti

Za svoje klijente kompanija Team Sava kreira kompletne timove koji rade na razvoju njihovih proizvoda. Ovo su klijenti kompanije i projekti na kojima rade: 

  • Unleash — za ovog klijenta kompanija kreira rešenje u obliku personalizovane aplikacije u okviru radnog prostora, koja zahvaljujući veštačkoj inteligenciji pomaže da se pronađu, organizuju i pristupi različitim SaaS-a aplikacijama sa kojima je povezana
  • Aporia — tim koji radi na ovom projektu na kreiranju različitih marketinških rešenja u oblasti marketing performansi 
  • TrackerDetect —  za kompaniju koja se bavi bezbednošću na internetu razvijaju novu generaciju rešenja za pregledanje prijava na aplikacije, otkrivanje prevara i upozorava na sumnjive aktivnosti
  • Panoply je kompanija koja ima cloud platformu za skladištenje podataka, koja olakšava sinhronizaciju, skladištenje i pristup informacijama. Team Sava za njih razvija softversko rešenje platforme.

Izvori

https://team-sava.com/

https://www.joberty.rs/it-kompanija/760/team-sava/o-kompaniji

https://www.linkedin.com/company/team-sava/?originalSubdomain=rs

https://www.helloworld.rs/kompanija/Team-Sava/1397