Holycode


Holycode je kompanija koja se bavi razvojem softvera, a osnovana je 2014. godine u Beogradu. Bavi se razvojem softverskih rešenja za klijente koji posluju u različitim oblastima poput zdravstva, maloprodaje, transporta, ugostiteljstva, energetike, finasija, osiguranja, komunikacija i marketinga, itd. Prema dostupnim informacijama u ovoj kompaniji radi 270 ljudi. 

Istorijat

Kompaniju Holycode su 2014. godine osnovali braća Milan i Nenad Nikolić, zajedno sa francuskim preduzetnikom Loran Dekreom. Od početka se bave izradom softverskih rešenja za svoje klijente, najčešće startape, i formiranjem kompletnih timova koji rade na razvoju rešenja samo za jednog klijenta.

Delatnosti

Holycode je uslužna kompanija koja se bavi razvojem softverskih rešenja u oblasti finansija, osiguranja, zdravstva, transporta, ugostiteljstva, energetike, maloprodaje, marketinga i komunikacija, sporta, ljudskih resursa, poljoprivrede, itd.

Kada su softverska rešenja u pitanju, rade na kreiraju celokupnog proizvoda za klijente, kao i unapređenjem postojećih softverskih rešenja, pružaju usluge testiranja proizvoda, razvoja firmware-a, projekt menadžmenta, dizajna i administracije sistema. Takođe, rade i implementaciju SAP-ovih rešenja za svoje klijente. 

Klijenti

Klijenti za koje je Holycode razvijao softverska rešenja su brojni, a u većini slučajeva su u pitanju startapi. Neki od njih su: 

  • AVA Women — radili su na razvoju proizvoda ove kompanije, narukvici za praćenje dana plodnosti koja je zasnovana na senzornoj tehnologiji i nauci o podacima
  • KNIT —  razvijali iOS i Andorid aplikaciju namenjenu osiguravajućim kućama i agentima osiguranja koja im omogućava brz pregled i analizu postojećih polisa, tarifa i usluga osiguranja. 
  • MOVU —  radili na razvoju platforme kompanije koja je namenjena rezervacijama usluga selidbe. 

Kada je implementacija SAP-ovih rešenja u pitanju, ovu uslugu su pružili sledećim kompanijama: Carvolution, planted., Nelt, CNH Industrial, Ball, Elektrovojvodina, Parking servis, Telekom Srbija, Grammer, Elektroprivreda Srbije, Komercijalna banka, itd.

Izvori

https://www.holycode.rs/

https://www.helloworld.rs/kompanija/Holycode-d.o.o/570

https://www.joberty.rs/it-kompanija/56/holycode/o-kompaniji

https://www.linkedin.com/company/holycode/?originalSubdomain=rs